O nás

Veľkoobchodný predaj len ďalším predajcom kancelárskych potrieb!

Predaj len ďalším predajcom kancelárskych potrieb

Spoločnosť CORWELL bola založená v roku 1991, ktorá sa od začiatkov zaoberá  veľkoobchodným predajom papierenského, kancelárskeho a školského sortimentu. Ako veľkoobchod spolupracuje výhradne s ďalšími predajcami, teda maloobchodmi, veľkoobchodmi a distribútormi kancelárskych potrieb.

Neoslovuje konečných spotrebiteľov. Dodávky konečným spotrebiteľom a účasť vo verejných súťažiach považuje výlučne za úlohu a kompetenciu svojich obchodných partnerov.

O správnosti tejto koncepcie svedčí stabilné postavenie na trhu kancelárskych výrobkov, ktoré si spoločnosť CORWELL vybudovala v Maďarsku. Nasledujúc dobre osvedčený model v roku 2007 bola založená dcérska spoločnosť CORWELL Slovensko, s.r.o., koncom roka 2012 ďalšia filiálka v Českej republike a v novembri 2015 v Chorvátsku.

 

Cestu rozvoja a rastu vidíme v úzkej spolupráci s našimi obchodnými partnermi a stále lepšom uspokojovaní ich potrieb, v poskytovaní stále kvalitnejších a rozmanitejších služieb.

Podpora a služby, ktoré poskytujeme našim obchodným partnerom, sú rozsiahle:

  • viac než 30 tisíc položiek na sklade známych a úsporných, avšak kvalitných značiek, ktoré poskytujú našim partnerom vhodnú alternatívu,

  • pri objednávkach spĺňajúcich stanovený minimálny odber doručíme tovar bezplatne na celom území Slovenska,

         
  • korektné a primerané ceny,

  • pravidelné akciové ponuky počas celého roka,

  • moderná forma komunikácie – je Vám k dispozícii internetový obchod.

Našim cieľom je nielen predaj tovaru, ale optimalizácia odbytových kanálov so zreteľom o vytvorenie obojstranne výhodného partnerstva s našimi odberateľmi.

Prostredníctvom úzkej spolupráce s nimi, s využitím bohatých medzinárodných skúseností  a firemného know-how, dokážeme zabezpečiť, aby sa požadovaný výrobok dostal ku konečnému spotrebiteľovi rýchlo a pri minimálnych nákladoch.

Našim poslaním je pomôcť slovenským predajcom kancelárskych potrieb získať takú pozíciu na trhu, aby konečným zákazníkom poskytovali služby spĺňajúce v plnej miere ich očakávania. Našou prioritou je skrátenie času doručenia výrobku od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi a znižovanie nákladov.

Naša spoločnosť má registrované tri vlastné značky – VICTORIA, MaYAH a AVATAR.

VICTORIA sa stala známou značkou v oblasti kancelárskych výrobkov, ponúka široký a stále sa rozširujúci výber pre kancelárie.

Značka MaYAH bola uvedená na trh v roku 2013. Zameriava sa vyslovene na zariadenie kancelárie, do portfólia tejto značky patria viaceré série sektorových nábytkov a kancelárske stoličky. Charakteristickým znakom pre všetky výrobky je inovatívny, moderný dizajn spojený s vysokou funkcionalitou a praktickosťou. Záujemcom ponúka spoľahlivú kvalitu za konkurencieschopnú cenu.

Značka AVATAR bola uvedená na trh v lete v roku 2020. Ponúka 11 modelov slnečných okuliarov a toto portfólio plánujeme rozširovať aj o ďalšie kategórie produktov. Okuliare sú mladistvého, moderného dizajnu, odporúčané na akúkoľvek outdoorovú aktivitu.

Veríme, že aj Vy budete spokojný s našimi službami a výkonom! V prípade akýchkoľvek otázok alebo dotazov nás neváhajte kontaktovať na info@corwell.sk.


Tím Corwell Slovensko

 

Misia, vízia a hodnoty

Spoznajte naše hodnoty a vízie!

Misia

Našim poslaním je pomôcť predajcom kancelárskych potrieb získať takú pozíciu na trhu, aby spotrebiteľom poskytovali služby spĺňajúce v plnej miere ich očakávania.

Vizie

Budeme sa usilovať o upevnenie nášho dominantného postavenia doma na maďarskom trhu a zvýšením obchodnej aktivity sa paralelne snažiť vybudovať silnú pozíciu v strednej a východnej Európe.

Hodnoty

Naša ekonomická činnosť sa silno orientuje na výsledok, ale veľký dôraz kladieme aj na základné ľudské hodnoty. Neoddeliteľnú súčasť našej každodennej práce tvorí rešpektovanie spoločenských a právnych vzťahov ako aj úcta voči kolegom.

 

Zelený Corwell

Jedným z najhorúcejších problémov modernej doby je ochrana životného prostredia. Týka sa to nás všetkých, preto je to našou spoločnou úlohou.

Ako presvedčení ochrancovia životného prostredia veríme, že spotrebiteľskej spoločnosti čoraz viac záleží na zníženej spotrebe použitých materiálov a energie, využití miestnych zdrojov, na uprednostňovaní obnoviteľných prírodných zdrojov, obmedzovaní znečistenia životného prostredia a znižovaní odpadu. Veríme, že namiesto množstva kladie spoločnosť čoraz väčší dôraz na kvalitu a rešpektovanie prírodných hodnôt.

Pri vytváraní aktuálneho sortimentu sme venovali zvýšenú pozornosť tejto problematike. Snažili sme sa zaradiť do ponuky produkty, ktoré ponúkajú „zelené”, ekologické riešenie. Len pre ukážku vymenujeme zopár ekologických výrobkov z nášho portfólia:  zošity, etikety, USB kľúče, čistiace prostriedky na PC a príslušenstvo, tabule, kalkulačky, zošívačky, šanóny, stojany, korektory, lepiace pásky, písacie potreby, papier, kuchynské výrobky. Na označenie a identifikáciu týchto výrobkov sme vytvorili „zelené” ikony. Zvolením ekologických produktov sa aj Vy aktívne zapájate do ochrany prírody!

Najširšiu ponuku „zelených” produktov ponúka sekcia kancelárskeho papiera  a spotrebných materiálov k tlačiarňam.

Väčšina tonerov a náplní do tlačiarní je vyrobená z recyklovaných materiálov, čím sa značne znižuje množstvo odpadu!

V poslednom desaťročí nastali veľké zmeny aj vo výrobe papiera, ovplyvnilo to pozornosť spoločností, ktoré aktívne sledujú lesy a očakávajú od výrobcov zodpovedné a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Pre širokú verejnosť sú známe pojmy a s nimi spojené ochranné značky FSC a PEFC. V krátkosti Vám poskytneme najdôležitejšie informácie o týchto organizáciach.

FSC – certifikácia FSC (Forest Stewardship Council) je medzinárodná mimovládna organizácia so sídlom v Bonne. FSC vytvorila celosvetovo uznávaný systém certifikácie lesov, založený na 10 princípoch a 56 kritériách, ktoré umožňujú identifikovať zodpovedné obhospodarovanie lesov. Certifikácia predstavuje transparentný systém na posúdenie hospodárenia v lesoch a zároveň účinný nástroj na sledovanie pôvodu dreva od ťažby, cez jeho spracovanie až po konečný výrobok. Cieľom FSC je podpora environmentálne vhodného, sociálne prínosného a ekonomicky životaschopného obhospodarovania lesov. Značka FSC dáva záruku, že drevná surovina pochádza z takýchto zdrojov. Vďaka svojej transparentnosti, otvorenosti všetkým záujmovým skupinám a vďaka striktným sociálnym a ekologickým štandardom má FSC podporu najväčších environmentálnych organizácií ako WWF, Friends of the Earth alebo Greenpeace, rovnako ako aj veľkých obchodných spoločností, ako je Assi Domäin, IKEA, B&Q, Mondi, Marks&Spencer, C&A a pod. Firmy a organizácie, ktoré chcú produkovať, označovať a predávať svoje výrobky so značkou FSC a uvádzať FSC vyhlásenie o materiáli na svojich faktúrach, musia mať platný FSC certifikát spracovateľského reťazca.

PEFC – certifikácia (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, www.pefc.sk ) je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce generácie. PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. Každý národný systém certifikácie lesov podlieha náročnému medzinárodnému hodnoteniu nezávislým posudzovateľom, ktorý preveruje súlad systému s požiadavkami PEFC, aby sa zabezpečila jednotnosť s medzinárodnými požiadavkami.

Celosvetové PEFC požiadavky vychádzajú z medzinárodne uznaných, dlhodobých a neustále prebiehajúcich medzivládnych procesov a návodov na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov za účelom zabezpečenia súladu s globálne platnými a dohodnutými požiadavkami. Kritéria PEFC sú pravidelne revidované prostredníctvom procesu celosvetových konzultácií, na ktorých sa zúčastňuje verejnosť, podnikatelia, vlády, zamestnávateľské a výskumné organizácie, aby sa vzali do úvahy nové vedecké poznatky, spoločenské zmeny, rastúce očakávania a zapracovali najnovšie postupy praxe.

Okrem výberu vysokokvalitného, ekologického materiálu hrá rozhodujúcu rolu v našej spoločnosti aj  použitá technológia. Je pre nás dôležité, aby boli výrobky vyrobené  použitím najlepšej dostupnej technológie. To zahŕňa v sebe vybavenie, technológie a metódy, vrátane návrhu, implementácie, prevádzku, údržbu a sanáciu, ktoré sú najúčinnejšie a  najšetrenejšie k životnému prostrediu.

Sme presvedčení, že ekologické myslenie a jeho správne využitie môžu viesť aj k zníženiu nákladov. Jednoduchým príkladom sú kvalitné a pritom eko kancelárske papiere a spotrebné materiály k tlačiarňam, použitím ktorých aj Vy ušetríte.

Chráňme spolu naše životné prostredie!

 
 
Vlastné značky

VICTORIA

Značka VICTORIA bola založená našou materskou firmou CORWELL Kft. pred viac ako 20 rokmi. Sortiment bol vytvorený tak, aby produkty VICTORIA ponúkali vhodnú alternatívu v každodennom živote, v kancelárskom ale aj v domácom prostredí. Jednou z najdôležitejších podmienok pri navrhovaní a výrobe jednotlivých produktov VICTORIA je spoľahlivosť a kvalita. Za úspech vďačia predovšetkým pre vyvážený pomer ceny a kvality.

 

Prvé produkty VICTORIA – 3,5" magnetické diskety – sa dostali na trh v roku 1993. Vďaka neustále sa rozširujúcej ponuke má táto značka v súčasnosti takmer 1500 výrobkov. K dispozícii sú kancelárske papiere, kalkulačky, spotrebný materiál k tlačiarňam, čistiace prostriedky, kancelársky nábytok a veľa iných užitočných výrobkov.

 

Prečo VICTORIA?

 

Našim cieľom  je, aby sa značka VICTORIA dostala k čo najširšiemu kruhu zákazníkov ako na kancelárske tak aj na domáce používanie. Preto neustále pracujeme na tom, aby sme dokázali znížiť náklady spojené s výrobou a následne ponúknuť klientom konkurencieschopné ceny.

 

V súčasnej ekonomickej situácii venuje každý zvýšenú pozornoť výdavkom a pokúša sa o ich zníženie. Vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a kvality ponúkajú produkty VICTORIA dokonalé riešenie každému, kto chce ušetriť na nákladoch ale záleží mu aj na kvalite.

 

Vďaka širokému sortimentu si veľa obchodných partnerov nájde v našej ponuke strategické výrobky. Predaj značky podporujeme s častými marketingovými akciami, ktoré môzu naši partneri využívať na prezentáciu tejto značky a následne na získanie nových, potenciálnych klientov. Cieľom je, aby sme vybudovali dôveru! Spoločnou charakteristickou vlastnosťou výrobkov VICTORIA je spoľahlivá kvalita. Zabezpečenie kvality sa začína pri výbere kvalitných surovín, pokračuje vo výrobnej faze s častými kontrolami, na konci dlhej cesty sú kvalitné malobchodné predajne a profesionálne veľkoobchody ponúkajúce celú škálu značky VICTORA. Usilujeme sa o to, aby každý, kto si zakúpil produkty značky VICTORIA, opäť vyhľadal túto značku a mal dôveru vyskúšať aj iné produkty z rady VICTORIA. Vyžaduje si to tvrdú prácu, bezchybnú kvalitu a spokojnosť zákazníkov.

 

Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane životného prostredia, škálu výrobkov rozširuje o čoraz viac „zelených produktov“. Väčšina spotrebných materiálov – tonerov a náplní – je vyrobená z recyklovaných materiálov, chceme sa vyhýbať zbytočnému zaťaženiu životného prostredia odpadom. Z ponuky nechýbajú ani ekologické čistiace prostriedky k PC a notebookom VICTORIA GREEN, ktoré sú vyrobené z biologicky rozložiteľných materiálov. Na jednoduché označenie ekologických výrobkov používame zelené ikony. Ekologicky rozmýšlajúci zákazníci to určite ocenia.

 

Veríme, že výrobky VICTORIA oslovia zákazníkov, ktorým záleží na kvalite za primeranú cenu!

Z času na čas pripravíme aj katalóg  značky VICTORIA, ktorý ponúka kompletný sortiment produktov. Je dostupný v elektronickej verzii na webstránke: http://www.victoriacatalogue.eu/sk/

 

 

MaYAH

Značka MaYAH bola zavedená na trh v januári 2013.
MaYAH

Je to dynamická, pre každého dostupná značka kancelárskeho nábytku. Sektorový nábytok a široká ponuka kancelárskych stoličiek tvoria jej portfólio. Sú to moderné a pritom vysoko kvalitné produkty, veľký dôraz kladieme na výber najpeších materiálov a  funkncionalitu, praktickosť  produktov.

Ponuku kancelárskych stoličiek nájdete v listovateľnom katalógu: http://www.mayah.sk/

 

AVATAR

It´s all about the lens.
Značka AVATAR bola uvedená na trh v lete v roku 2020 a poskytuje 11 modelov slnečných okuliarov.
MaYAH

Produkty výrobcu prešli za posledných 10 rokov výbornými testami v USA, vďaka tomu sme spustili vlastnú značku AVATAR, ktorej portfólio plánujeme rozširovať aj o ďalšie kategórie produktov.

HD, polarizované a HD polarizované šošovky zaisťujú fantastické farby, ostré kontúry, primeraný kontrast, vylúčenie rušivých odleskov a samozrejme maximálnu UV ochranul.

Pre každý kus platí, že:
  • sú vybavené UV400 ochranou
  • sú klasifikované ako svetelný filter 2 alebo 3 triedy (vhodné aj na šoférovanie)
  • sú vyrobené s flexibilným a ľahkým polykarbonátovým zorníkom, vďaka čomu sa pohodlne nosia aj pri dlhodobom používaní

Povrch odolný proti poškriabaniu, gumené špičky a konce zvyšujú pohodlie. Každý produkt je dodávaný so značkovou taškou na prenášanie a jemnou handričkou z mikrovlákna.

Mimoriadne mladistvé, moderné slnečné okuliare odporúčame na akúkoľvek outdoorovú aktivitu, poskytujú pohodlné nosenie, či už idete na turistiku, cyklistiku alebo na predhliadku mesta.

Celý výber je dostupný kliknutím sem: AVATAR produkty

 
Az Ön böngészője
nem támogatott.
Úgy látjuk, az Internet Explorer egy olyan korábbi, elavult változatát használja, mely a legtöbb mai weboldal által már nem támogatott. Az oldal megfelelő megtekintéséhez kérjük, az alábbi böngészők valamelyikét használja. Köszönjük megértését.
Google Chrome
Letöltöm
Mozilla Firefox
Letöltöm
Internet Explorer 9+
Letöltöm
Értem, tovább megyek